ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Giới thiệu

Công ty ACTISOFT cam kết bảo vệ thông tin và dữ liệu của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân, tài khoản và dữ liệu khác được bảo mật và sử dụng một cách an toàn. Chúng tôi xác định rằng bảo mật là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và đồng thời bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan.

II. Phạm vi

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu của công ty ACTISOFT. Bao gồm nhưng không giới hạn đến các dịch vụ, ứng dụng, website, sản phẩm và quy trình của công ty.

III. Nguyên tắc bảo mật

1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của người dùng và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích đã được đề ra.

2. Quản lý dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích và tiết lộ không đúng nguyên tắc.

3. Quyền truy cập

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên được truy cập vào dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc của họ. Mọi nhân viên đều phải tuân thủ các quy định bảo mật và ký kết các thỏa thuận bảo mật.

4. Bảo vệ mạng

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật mạng để ngăn chặn các cuộc tấn công và truy cập trái phép. Điều này bao gồm việc cài đặt tường lửa, mã hóa dữ liệu và sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến.

5. Đào tạo và nhận thức

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đào tạo về các quy định bảo mật và nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu.

6. Đối tác và nhà cung cấp

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin với đối tác và nhà cung cấp có nhu cầu và chỉ khi có sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác và nhà cung cấp tuân thủ các nguyên tắc bảo mật tương tự như chúng tôi.

IV. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và đáp ứng các yêu cầu này trong một thời gian hợp lý. Người dùng cũng có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

V. Xử lý vi phạm

Mọi vi phạm về bảo mật sẽ được xử lý một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, đánh giá và áp dụng biện pháp kỷ luật phù hợp đối với nhân viên vi phạm. Đối với các vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi có thể báo cáo cho cơ quan chức năng và áp dụng các biện pháp pháp lý.

VI. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty TNHH giải pháp công nghệ ACTISOFT

Địa chỉ: Tầng 3 Toà CT2 Ban Cơ yếu Chính phủ, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0967 540 207

Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

VII. Hiệu lực và cập nhật

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày công bố và có thể được cập nhật theo yêu cầu của pháp luật và sự phát triển công nghệ.

Main Avatar